รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

Intranet PSU Pattani ระบบอินทราเน็ต มหาวิทยาลัย ขออภัยระบบจะไม่อนุญาตด้วยเหตุผล - ระบบสงวนให้ใช้เฉพาะบุคลากรในวิทยาเขตปัตตานี Psu.Ac.Th - Psu | WebSite Info Traffic estimate for Psu.ac.th is about 28,350 unique visits and 114,534 page views per day. Each unique visitor makes about 4.04 page views on average. According to traffic estimate, Psu.ac.th should earn about $216.41 per day from the advertising revenue, which implies that this website is worth about $86,564.88.Alexa Traffic Rank estimates that it is ranked number 21,014 in the world and 0 การติดตั้งใช้งาน VPN (VPN Installation) *** ประกาศปิดการค้น e-journal ผ่านทาง https://ejournal.psu.ac.th *** Please Login with PSU Passport Use FTM Push

เมื่อเลิกใช้งาน คลิกที่รูปการเชื่อมต่อเครือข่าย เพื่อเรียกดูการเชื่อมต่อเครือข่าย คลิกที่ vpn.psu.ac.th คลิก Disconnect; จบ ขอให้สนุกครับ…

Help Log in Information. Whether a user reaches the WebAccess login page directly or via a protected service, the process is the same. When users arrive at the WebAccess Authentication page, they will be presented with up to three log in fields:

ขอต้อนรับสู่ระบบบริการผู้ใช้ไอที PSU SysAid

Traffic estimate for Psu.ac.th is about 28,350 unique visits and 114,534 page views per day. Each unique visitor makes about 4.04 page views on average. According to traffic estimate, Psu.ac.th should earn about $216.41 per day from the advertising revenue, which implies that this website is worth about $86,564.88.Alexa Traffic Rank estimates that it is ranked number 21,014 in the world and 0 การติดตั้งใช้งาน VPN (VPN Installation) *** ประกาศปิดการค้น e-journal ผ่านทาง https://ejournal.psu.ac.th *** Please Login with PSU Passport Use FTM Push Microsoft Word - VPN_FTG_01_SSLVPNClientInstallation_Win7-10 Author: lek Created Date: 9/22/2017 8:08:45 PM VPN ย่อมาจาก Virtual Private Network เป็นบริการตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้. 1